Účetní osnova

Třída: Skupina:

Filtr pro: 5 Náklady

Číslo Popis účtu Typ Druh
501Spotřeba materiáluNákladový
Výsledkový
502Spotřeba energieNákladový
Výsledkový
503Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávekNákladový
Výsledkový
504Prodané zbožíNákladový
Výsledkový
511Opravy a udržováníNákladový
Výsledkový
512CestovnéNákladový
Výsledkový
513Náklady na reprezentaciNákladový
Výsledkový
518Ostatní službyNákladový
Výsledkový
521Mzdové nákladyNákladový
Výsledkový
522Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnostiNákladový
Výsledkový
523Odměny členům orgánů společnosti a družstvaNákladový
Výsledkový
524Zákonné sociální a zdravotní pojištěníNákladový
Výsledkový
525Ostatní sociální a zdravotní pojištěníNákladový
Výsledkový
526Sociánlí náklady individuálního podnikateleNákladový
Výsledkový
527Zákonné sociální nákladyNákladový
Výsledkový
528Ostatní sociální nákladyNákladový
Výsledkový
531Daň silničníNákladový
Výsledkový
532Daň z nemovitostíNákladový
Výsledkový
538Ostatní daně a poplatkyNákladový
Výsledkový
541Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuNákladový
Výsledkový
542Prodaný materiálNákladový
Výsledkový
543DaryNákladový
Výsledkový
544Smluvní pokuty a úroky z prodleníNákladový
Výsledkový
545Ostatní pokuty a penáleNákladový
Výsledkový
546Odpis pohledávkyNákladový
Výsledkový
548Ostatní provozní náklady - přeplatkyNákladový
Výsledkový
548Ostatní provozní nákladyNákladový
Výsledkový
549Manka a škodyNákladový
Výsledkový
551Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuNákladový
Výsledkový
552Změna stavu zákonných rezervNákladový
Výsledkový
554Změna stavu ostatních rezervNákladový
Výsledkový
555Zůčtování komplexních nákladů příštích obdobíNákladový
Výsledkový
557Uůčtování oprávky k naceňovacímu rozdílu k nabitému majetkuNákladový
Výsledkový
558Změna stavu zákonných opravných položekNákladový
Výsledkový
559Změna stavu opravných položekNákladový
Výsledkový
561Prodané cenné papíry a podílyNákladový
Výsledkový
562ÚrokyNákladový
Výsledkový
563Kurzové ztrátyNákladový
Výsledkový
564Náklady z přecenění majetkových cenných papírů k obchodováníNákladový
Výsledkový
566Náklady z finančního majetkuNákladový
Výsledkový
567Náklady z derivátových operacíNákladový
Výsledkový
568Ostatní finanční nákladyNákladový
Výsledkový
569Manka a škody na finančním majetkuNákladový
Výsledkový
574Změna stavu rezervNákladový
Výsledkový
579Změna stavu opravných položekNákladový
Výsledkový
581Náklady na změnu metodyNákladový
Výsledkový
582ŠkodyNákladový
Výsledkový
584Změna stavu rezervNákladový
Výsledkový
588Ostatní mimořádné nákladyNákladový
Výsledkový
589Změna stavu opravných položekNákladový
Výsledkový
591Daň z příjmu z běžné činnosti - splatnáNákladový
Výsledkový
592Daň z příjmu z běžné činnosti - odloženáNákladový
Výsledkový
593Daň z příjmu z mimořádné činnosti - splatnáNákladový
Výsledkový
594Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odloženáNákladový
Výsledkový
595Dodatečné odvody daně z příjmůNákladový
Výsledkový
596Převod podílu na výsledku hospodáření společníkůmNákladový
Výsledkový
597Převod provozních nákladůNákladový
Výsledkový
598Převod finančních nákladůNákladový
Výsledkový
 • Jak jste se o nás dozvěděli?

  • vyhledávače

   2721 hlasů

  • papírová inzerce

   1989 hlasů

  • doporučení známeho

   1688 hlasů

 • Užitečné odkazy