Účetní osnova

Třída: Skupina:

Filtr pro: 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Číslo Popis účtu Typ Druh
411Základní kapitálPasivní
Rozvahový
412Emisní ážioPasivní
Rozvahový
413Ostatní kapitálové fondyPasivní
Rozvahový
414Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazkůPasivní
Rozvahový
418Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnáchPasivní
Rozvahový
419Změny základního kapitáluPasivní
Rozvahový
421Zákonný rezervní fondPasivní
Rozvahový
422Nedělitelný fondPasivní
Rozvahový
423Statutárni fondyPasivní
Rozvahový
427Ostatní fondyPasivní
Rozvahový
428Nerozdělený zisk minulých letPasivní
Rozvahový
429Neuhrazená ztráta minulých letPasivní
Rozvahový
431Výsledek hospodáření ve schvalovacím řízeníPasivní
Rozvahový
451Rezervy zákonnéPasivní
Rozvahový
454Rezerva na daň z příjmuPasivní
Rozvahový
459Ostatní rezervyPasivní
Rozvahový
461Bankovní úvěryPasivní
Rozvahový
471Dlouhodobé závazky - ovládajíci a řídící osobaPasivní
Rozvahový
472Dlouhodobé závazky - podstatný vlivPasivní
Rozvahový
473Vydané dluhopisyPasivní
Rozvahový
474Závazky z pronájmuPasivní
Rozvahový
475Dlouhodobé přijaté zálohyPasivní
Rozvahový
478Dlouhodobé směnky k úhraděPasivní
Rozvahový
479Ostatní dlouhodobé závazkyPasivní
Rozvahový
481Odložený daňový závazek a pohledávkaPasivní
Rozvahový
491Účet individuálního podnikatelePasivní
Rozvahový
 • Jak jste se o nás dozvěděli?

  • vyhledávače

   2721 hlasů

  • papírová inzerce

   1989 hlasů

  • doporučení známeho

   1688 hlasů

 • Užitečné odkazy