Účetní osnova

Třída: Skupina:

Filtr pro: 3 Zúčtovací vztahy

Číslo Popis účtu Typ Druh
311OdběrateléAktivní
Rozvahový
313Pohledávky za eskontované cenné papíryAktivní
Rozvahový
314Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobéAktivní
Rozvahový
315Ostatní pohledávkyAktivní
Rozvahový
321DodavateléPasivní
Rozvahový
322Směnky k úhraděPasivní
Rozvahový
324Přijaté zálohyPasivní
Rozvahový
325Ostatní závazkyPasivní
Rozvahový
331ZaměstnanciPasivní
Rozvahový
333Ostatní závazky vůči zaměstnancůmPasivní
Rozvahový
335Pohledávky za zaměstnanciAktivní
Rozvahový
336Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěníPasivní
Rozvahový
341Daň z příjmůPasivní
Rozvahový
342Ostatní přímé daněAktivní
Rozvahový
343Daň z přidané hodnotyPasivní
Rozvahový
345Ostatní daně a poplatkyPasivní
Rozvahový
346Dotace ze státního rozpočtuPasivní
Rozvahový
347Ostatní dotacePasivní
Rozvahový
349Vyrovnávací účet pro DPHAktivní
Rozvahový
351Pohledávky - ovládající a řídící osobaAktivní
Rozvahový
352Pohledávky - podstatný vlivAktivní
Rozvahový
353Pohledávky za upsaný základní kapitálAktivní
Rozvahový
354Pohledávky za společníky při úhradě ztrátyAktivní
Rozvahový
355Ostatní pohledávky za společníky a členy družstvaAktivní
Rozvahový
358Pohledávky za účastníky sdruženíAktivní
Rozvahový
361Závazky - ovládající a řídící osobaPasivní
Rozvahový
362Závazky - podstatný vlivPasivní
Rozvahový
364Závazky ke společníkům při rozdělování ziskuPasivní
Rozvahový
365Ostatní závazky ke společníkům a členům družstvaPasivní
Rozvahový
366Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnostiPasivní
Rozvahový
367Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladůPasivní
Rozvahový
368Závazky k účastníkům sdruženíPasivní
Rozvahový
371Pohledávky z prodeje podnikuAktivní
Rozvahový
372Závazky z koupě podnikuPasivní
Rozvahový
373Pohledávky a závazky z pevných termínových operacíAktivní
Rozvahový
374Pohledávky z pronájmuAktivní
Rozvahový
375Pohledávky z vydaných dluhopisůAktivní
Rozvahový
376Nakoupené opcePasivní
Rozvahový
378Jiné pohledávkyAktivní
Rozvahový
379Jiné závazkyPasivní
Rozvahový
381Náklady příštích obdobíAktivní
Rozvahový
382Komplexní náklady příštích obdobíAktivní
Rozvahový
383Výdaje příštích obdobíPasivní
Rozvahový
384Výnosy příštích obdobíPasivní
Rozvahový
385Příjmy příštích odbobíAktivní
Rozvahový
388Dohadné účty aktivníAktivní
Rozvahový
389Dohadné účty pasivníPasivní
Rozvahový
391Opravná položka k pojhledávkámAktivní
Rozvahový
395Vnitřní zůčtováníAktivní
Rozvahový
398Spojovací účet při sdruženíAktivní
Rozvahový
  • Užitečné odkazy