Účetní osnova

Třída: Skupina:

Filtr pro: 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Číslo Popis účtu Typ Druh
211PokladnaAktivní
Rozvahový
213CeninyAktivní
Rozvahový
221Bankovní účtyAktivní
Rozvahový
231Krátkodobé bankovní úvěryPasivní
Rozvahový
232Eskontní úvěryPasivní
Rozvahový
241Vydané krátkodobé dluhopisyPasivní
Rozvahový
249Krátkodobé finanční výpomociPasivní
Rozvahový
251Majetkové cenné papíry k obchodováníAktivní
Rozvahový
252Vlastní akcie a vlastní obchodní podílyPasivní
Rozvahový
253Dluhové cenné papíry k obchodováníAktivní
Rozvahový
256Dluhové cenné papíry se splatnosti do jednoho roku držené do splatnostiAktivní
Rozvahový
257Ostatní cenné papíry k obchodováníAktivní
Rozvahový
259Pořizování krátkodobého finančního majetkuAktivní
Rozvahový
261Peníze na cestěAktivní
Rozvahový
291Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetkuAktivní
Rozvahový
  • Užitečné odkazy