Účetní osnova

Třída: Skupina:

Filtr pro: 0 Dlouhodobý majetek

Číslo Popis účtu Typ Druh
011Zřizovací údajeAktivní
Rozvahový
012Nehmotné výsledky výzkumu a vývojeAktivní
Rozvahový
013SoftwareAktivní
Rozvahový
014Ocenitelná právaAktivní
Rozvahový
015GoodwillAktivní
Rozvahový
019Ostatní dlouhodobý nehmotný majetekAktivní
Rozvahový
021StavbyAktivní
Rozvahový
022Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aktivní
Rozvahový
025Pěstitelské celky trvalých porostůAktivní
Rozvahový
026Dospělá zvířata a jejich skupinyAktivní
Rozvahový
029Ostatní dlouhodobý hmotný majetekAktivní
Rozvahový
031PozemkyAktivní
Rozvahový
032Umělecká díla a sbírkyAktivní
Rozvahový
041Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuAktivní
Rozvahový
042Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuAktivní
Rozvahový
043Pořízení dlouhodobého finančního majetkuAktivní
Rozvahový
051Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetekAktivní
Rozvahový
052Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetekAktivní
Rozvahový
053Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetekAktivní
Rozvahový
061Podílové cenné papíry a podíly v ovládaných a řízených osobáchAktivní
Rozvahový
062Podílové cenné papíry a podíly v podnicích pod podstatným vlivemAktivní
Rozvahový
063Ostatní cenné papíry a podílyAktivní
Rozvahový
065Dluhové cenné papíry držené do splatnostiAktivní
Rozvahový
066Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vlivAktivní
Rozvahový
067Ostatní půjčky a úvěryAktivní
Rozvahový
069Ostatní dlouhodobý finanční majetekAktivní
Rozvahový
071Oprávky ke zřizovacím výdajůmAktivní
Rozvahový
072Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývojeAktivní
Rozvahový
073Oprávky k softwaruAktivní
Rozvahový
074Oprávky k ocenitelným právůmAktivní
Rozvahový
075Oprávky ke goodwilluAktivní
Rozvahový
079Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetkuAktivní
Rozvahový
081Oprávky ke stavbámAktivní
Rozvahový
082Oprávky k samostným movitým věcem a souborům movitých věcíAktivní
Rozvahový
085Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostůAktivní
Rozvahový
086Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinámAktivní
Rozvahový
089Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetkuAktivní
Rozvahový
091Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetkuAktivní
Rozvahový
092Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetkuAktivní
Rozvahový
093Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetkuAktivní
Rozvahový
094Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetkuAktivní
Rozvahový
095Opravná položka k poskytnutým zálohám a úvěrůmAktivní
Rozvahový
096Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetkuAktivní
Rozvahový
097Oceňovací rozdíl k nabytému majetkuAktivní
Rozvahový
098Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetkuAktivní
Rozvahový
 • Jak jste se o nás dozvěděli?

  • vyhledávače

   2721 hlasů

  • papírová inzerce

   1989 hlasů

  • doporučení známeho

   1688 hlasů

 • Užitečné odkazy